Push zprávy

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

  1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
  2. Klepněte na novou zprávu.
  3. Klepněte na Navštívit webovou stránku.

Zobrazení všech zpráv Push

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Zprávy.
  2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Push zprávy.
    Poznámka: Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.
0 lidí to považuje za užitečné