APLIKACE A FUNKCE
Poslech hudby
APLIKACE A FUNKCE

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby v zařízení HTC Salsa pomocí aplikace Hudba.

Důležité: Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba. Aplikace Hudba se otevře v obrazovce Nyní se přehrává.
  2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo a přejděte na další nebo předchozí hudební album.
  3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.
Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
Přejděte do knihovny.
Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a obrazovkou Nyní se přehrává. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.
Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.
Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.
Tip: Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY