APLIKACE A FUNKCE
Změna nastavení fotoaparátu
APLIKACE A FUNKCE

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.
Chcete-li otevřít nastavení fotoaparátu, stiskněte tlačítko .
Poznámka: Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování, používání blesku a detekce obličeje.
Samospoušť (pouze režim fotografování) Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Úpravy obrazu Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
Rozlišení/kvalita videa Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
ISO (pouze režim fotografování). Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Doba trvání kontroly Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování) Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 3:2 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování). Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Režim Zrcadlo (pouze přední fotoaparát) Vyberte, pokud na obrazovce Hledáček chcete zobrazit zrcadlový obraz.
Automatické vylepšení (pouze režim fotografování) Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Automatické ostření (pouze režim fotografování) Umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed.
Detekce obličeje (pouze režim fotografování) Vyberte, chcete-li automaticky rozpoznávat tváře a upravovat ostření, když budete pořizovat fotografie lidí. Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.
Záznam se zvukem (pouze režim videa) Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Zvuk závěrky Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování) Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Automaticky nahrát (pouze režim fotografování) Umožňuje vám automaticky nahrát fotografie na Facebook nebo Flickr. Můžete si vybrat četnost nahrávání, vybrat cílové album a nastavit úroveň ochrany osobních údajů.
Obnovit výchozí Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY