Použití webového prohlížeče

Použití webového prohlížeče

Důležité: Chcete-li přistupovat k Internetu, musíte mít k dispozici aktivní datové připojení.
Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Internet.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.

Přechod na webovou stránku

 1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
 2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
  • Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Změna orientace obrazovky

Otočte zařízení HTC Salsa na stranu a zobrazte webový prohlížeč v režimu na šířku.
Poznámka: Pokud se orientace obrazovky nezmění automaticky, zapněte automatickou změnu orientace. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , klepněte na Nastavení > Displej a pak zvolte zaškrtávací pole Automatické otočení obrazovky.

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

 • Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
 • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
Odkaz Postup
Adresa webové stránky (URL)
 • Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
 • Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.
E-mailová adresa
 • Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu.
 • Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete zmapovat adresu nebo vytočit telefonní číslo.
Odkaz Postup
Adresa umístění Klepněte na adresu, pokud ji chcete zkopírovat nebo ji zmapovat pomocí aplikace Mapy Google.
Telefonní číslo Klepněte na telefonní číslo, pokud chcete číslo zkopírovat, volat na něj, poslat na něj zprávu SMS nebo toto číslo uložit do kontaktů v aplikaci Lidé.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.
 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Windows.
 2. Klepněte na tlačítko .
Otevře se nové okno prohlížeče.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

 1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Okna.
  • Provádějte gesto štípnutí (oddálení), dokud neuvidíte další okna prohlížeče.
 2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte okno prohlížeče, které chcete zobrazit.
 3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
  Tip: Klepnutím na webovou stránku zavřete.
0 lidí to považuje za užitečné