Hledání v zařízení HTC Salsa a na webu

Hledání v zařízení HTC Salsa a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Salsa a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Nastavení možností hledání

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na tlačítko Hledat > Vyhledat Googlem.
 3. Zvolte požadované nastavení.
  Zobrazit webová doporučení Při psaní se pod polem pro vyhledávání zobrazí doporučení pro vyhledávání Google na web.
  Používat funkci Moje poloha Zahrňte svou polohu do vyhledávání pro získání místních výsledků vyhledávání.
  Historie vyhledávání Použijte doporučení z historie vyhledávání Google na webu z vašeho účtu Google. Klepnutím na položku Správa historie vyhledávání zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.
 4. Stiskněte .
 5. Klepněte na položku Vyhledávatelné položky a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Salsa

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
 2. Zvolte, kde chcete hledat.

  Zpočátku se v poli hledání Google zobrazí ikona Vše , která ukazuje, že hledání je nastaveno na web i HTC Salsa. Své hledání můžete zacílit pouze na web nebo na informace jedné aplikace v zařízení HTC Salsa. Klepněte na a potom klepněte na pro nastavení hledatelných položek.

 3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Salsa a návrhy z webového vyhledávání Google.
 4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
  • Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
  • Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.
0 lidí to považuje za užitečné