Příjem hovorů

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.
Tip: Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části Změna nastavení zvuku.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Klepněte na položku Přijmout.
 • Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte do kroužku pro odemčení obrzaovky a přijetí hovoru.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Klepněte na položku Odmítnout.
 • Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte kroužek na obrazovku zamčení.
 • Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Změna zprávy SMS, která se odesílá při odmítnutých hovorech

 1. Na obrazovce aplikace Telefon stiskněte tlačítko .
 2. Klepněte na položky Nastavení > Upravit výchozí zprávu.
 3. Zadejte novou zprávu a potom klepněte na tlačítko OK.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
 • Položte HTC Salsa čelem dolů na rovný povrch.
  Poznámka: Pokud je HTC Salsa již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.
0 lidí to považuje za užitečné