KOMUNIKACE
Telefonování na obrazovce aplikace Telefon
KOMUNIKACE

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Telefon.
 2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.
  Tip: Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko a přidržte je.
 3. Klepnutím na položku uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů.
 4. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
 5. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
  • Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
  • Po zadání celého čísla klepněte na Volat.
  • Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.
Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v zařízení HTC Salsa, na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-phone-make_a_call