Různé způsoby telefonování

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon v zařízení HTC Salsa můžete klepnout na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu nebo stisknout jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.

Poznámka: Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko OK. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).
0 lidí to považuje za užitečné