ZAČÍNÁME
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení
ZAČÍNÁME

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

 1. Stiskněte a podržte slovo.
 2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.
Tip: Chcete-li vybrat text v odkazu, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na Kopírovat URL odkazu.

Kopírování a vkládání textu

 1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku Kopírovat.

  Pak je vybraný text zkopírování do schránky.

 2. V poli pro zadávání textu (například při sestavování zprávy) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
 3. Klepněte na Vložit.

Vyhledávání textu

 1. Po výběru textu, který chcete vyhledat, klepněte na položku .
 2. Klepněte na některou z následujících karet:

  Vyhledat Googlem

  Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.

  Wikipedia

  Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia, podle vybraného textu.

Vložení textu do nové zprávy nebo aktualizace stavu sociální sítě

 1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
 2. Zvolte, zda vybraný text chcete vložit do nové textové nebo multimediální zprávy nebo e-mailu či do aktualizace stavu sociální sítě, například Twitter.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-text_selection-copy_lookup_share_text