Softwarové aktualizace

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC Rhyme. Zařízení HTC Rhyme si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Poznámka: Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru mohou být účtovány další poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se dialogové okno aktualizace systému, které vás procesem provede.
Důležité: Ujistěte se, že je vložena paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.
  1. Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po ikoně oznámení o aktualizaci na stavovém řádku.

    Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.

  2. Na dialogovém okně aktualizace systému zvolte, jaký typ připojení chcete použít pro stažení aktualizace.

    Pro zahájení stažení postupujte podle pokynů na obrazovce.

  3. Po dokončení stažení klepněte na položku Nainstalovat a potok klepněte na položku OK dialogovém okně Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. Zařízení HTC Rhyme se potom automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
  2. Klepněte na položky O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné