Nastavení a služby
Optimalizace životnosti baterie
Nastavení a služby

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Rhyme můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na tlačítko Napájení.
 3. Klepněte na tlačítko Režim napájení > Úsporné.
 4. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
 5. Klepněte na položky Nastavení úsporného režimu a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Rhyme, když se přepne do úsporného režimu.

Přepnutí na režim sítě GSM

Přepněte na použití sítě GSM, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení na režim sítě GSM spotřebovává méně energie.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě.
 3. Klepněte na Pouze GSM.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky O telefonu > Baterie > Využití baterie.

Naplánování přepnutí zařízení HTC Rhyme do režimu spánku

Nastavte plán režimu spánku v zařízení HTC Rhyme tak, aby nespotřebovávalo příliš mnoho energie z baterie, když není v noco zapojeno do sítě.
Důležité: Na rozdíl od obvyklého režimu spánku při stisknutí tlačítka NAPÁJENÍ pro vypnutí displeje obrazovky, naplánovaný režim spánku vypne Wi-Fi a datová připojení během režimu spánku, který jste nadefinovali.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na tlačítko Napájení > Povolit režim spánku.
 3. Klepněte na některou z následujících položek:
  Automaticky Vyberte pro automatické přepnutí zařízení HTC Rhyme do režimu spánku. Zařízení HTC Rhyme upraví plán režimu spánku za určité období podle toho, co detekuje jako čas, kdy chodíte spát.
  Ručně Vyberte pro zadání počátečního a konečného času režimu spánku.
  Nikdy Vyberte pro vypnutí naplánovaného režimu spánku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY