Nastavení a služby
Používání klávesnice na obrazovce
Nastavení a služby

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Typy klávesnice a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít. Vyberte jednu z následujících možností:
  Standardní Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
  Telefon Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
  Kompaktní Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.
Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice.
Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice nebo klávesnice telefonu.
Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v zařízení HTC Rhyme máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Mezinárodní klávesnice.
 3. Zvolte požadované jazyky.
  Poznámka: Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Rhyme zakoupili.

Změna uspořádání klávesnice na šířku

Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte zařízení HTC Rhyme na stranu, abyste mohli používat větší klávesnici pro snazší psaní.
Poznámka:
 • Zaškrtněte políčko Automatické otočení obrazovky v položkách > > Nastavení > Displej, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
 • Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY