Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Rhyme

Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Rhyme

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Rhyme. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.
Poznámka: Než začnete, ujistěte se, že je zařízení HTC Rhyme nastaveno tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do zařízení HTC Rhyme. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky Nastavení > Aplikace a potom zaškrtněte políčko Neznámé zdroje.
  1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Přehled.
  2. Klepněte na položku Instalační program aplikace.
  3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku Otevřít. V zařízení HTC Rhyme je zahájen proces instalace.
  4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Rhyme, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
  5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku Odpojit.
  6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Rhyme podle požadavků operačního systému vašeho počítače.
0 lidí to považuje za užitečné