Dokončování úkolů

Dokončování úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly.

Pomocí aplikace Úkoly můžete:

 • Zobrazte sjednocené seznamy úkolů z telefonu a svých účtů Exchange ActiveSync.
 • Vytvářejte úkoly a seskupujte je do seznamů.
 • Zadávejte podrobnosti o úkolech.
 • Dostávejte oznámení, když nastane termín úkolu.
 • Prodlužte nebo upravte termín úkolů.

Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku > Úkoly.

Nejste přihlášeni ke svému účtu Exchange ActiveSync?

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Exchange ActiveSync.
 2. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na položku Další. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko Další. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
 3. Vyberte typ informací, které chcete synchronizovat. Nezapomeňte zaškrtnou položku Úkoly.
 4. Zvolte, jak často chcete synchronizovat, a klepněte na položku Další.
 5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položkuUkončit nastavení.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.
V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Účty > Všechny účty.
Tip: Můžete vybrat také určitý účet. Pokud chcete zobrazit pouze úkoly zadané pomocí zařízení HTC Rhyme, klepněte na položku Moje úkoly.

Filtrování úkolů

Úkoly můžete filtrovat podle termínu nebo priority.
 1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Filtr.
 3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly, a potom klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření a správa seznamů

Můžete vytvářet seznamy a organizovat v nich své úkoly.
 1. V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Klepněte na položku a potom zvolte účet pro daný seznam.
 3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na OK.

Zobrazení nebo skrytí seznamů

 1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Klepněte na seznam, který chcete zobrazit.
  • Klepněte na položku Všechny seznamy pro zobrazení všech seznamů na všech vašich účtech.
  • Klepněte na konkrétní účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit.

Přejmenování seznamu

 1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Stiskněte a držte seznam, který chcete přejmenovat. Zobrazí se nabídka.
 3. Klepněte na položku Přejmenovat.
 4. Zadejte nový název seznamu a pak klepněte na OK.

Odstranění seznamu

 1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Stiskněte a držte seznam, který chcete odstranit. Zobrazí se nabídka.
 3. Klepněte na položku Odstranit > OK.

Vytvoření úkolu

 1. V aplikaci Úkoly zadejte úkol do textového pole a potom klepněte na .
 2. Pokud chcete zadat podrobnosti úkolu, klepněte na po zadání úkolu do textového pole. Můžete zadat tyto informace:
  • Seznam, pod kterým bude úkol seskupen.
  • Priorita úkolu
  • Čas a datum, kdy je termín úkolu
  • Pokud se jedná o úkol, který se provádí pravidelně. Pokud ano, můžete také nastavit termín pro opakování úkolu.
  • Popis úkolu.
  Nezapomeňte klepnout na položku Uložit pro uchování podrobností.

Správa úkolů

Úkoly lze třídit, odkládat a tak dále.

Na obrazovce Úkoly můžete přehledně získat důležité informace o svých úkolech. Jsou zde zobrazeny následující informace:

 • Termín – Ve výchozím nastavení jsou úkoly tříděny podle pole Termín, přičemž ty nejbližší jsou v seznamu uvedeny jako první.
 • Jednorázová událost nebo opakující úkol– Pokud se úkol opakuje, zobrazí se vedle úkolu ikona .
 • Priorita– Toto jsou možné priority úkolů:
  Vysoká
  Střední
  Nízká

Označení úkolu jako hotového

Až budete s úkolem hotoví, můžete je příslušně označit.
Zaškrtněte políčko vedle úkolu. Úkol je přeškrtnut a potom zmizí ze seznamu.

Pro zobrazení dokončených úkolů stiskněte a potom klepněte na položku Dokončeno.

Řazení úkolů

Úkoly můžete řadit podle data, priority nebo názvu.
 1. V aplikaci Úkoly přejděte na seznam, který obsahuje úkoly, jež chcete seřadit.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Seřadit (nebo Další > Seřadit).
 3. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.

Upravení úkolu

Kdykoli chcete, můžete změnit podrobnosti úkolu.
 1. Přejděte na seznam obsahující úkol, který chcete upravit.
 2. Stiskněte a přidržte úkol a potom klepněte na položku Upravit.
 3. Změňte podrobnosti úkolu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění úkolu

 1. Přejděte na seznam obsahující úkol, který chcete odstranit.
 2. Stiskněte a přidržte úkol a potom klepněte na položku Odstranit.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Odložení úkolu

Pokud jste nestihli úkol, jehož termín již nastal, můžete jej odložit. Když úkol odložíte, je termín automaticky nastaven o den déle.
 1. Na Výchozí obrazovce otevřete panel Oznámení.
 2. Klepněte na oznámení o úkolu, jehož termín již nastal. Zobrazí se úkol a jeho podrobnosti.
 3. Klepněte na položku Odložit.
Úkol se zobrazí na seznamu s novým termínem. Pokud chcete jít zpět na seznam, stiskněte , klepněte na položku Seznam a potom vyberte seznam obsahující váš úkol.

Přesunutí úkolu do jiného seznamu

Úkoly můžete přeuspořádat a seskupit je do jiného seznamu.
 1. Přejděte na seznam obsahující úkol, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte a přidržte úkol a potom klepněte na položku Přesunout do.
 3. Klepněte na seznam, do kterého chcete úkol vložit.
Úkol zmizí ze seznamu, na který se právě díváte.

Změna nastavení aplikace Úkoly

 1. Přejděte do účtu, který chcete změnit.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení (nebo Další > Nastavení).
 3. Změňte nastavení a stiskněte pro uložení změn.
0 lidí to považuje za užitečné