APLIKACE A FUNKCE
Záznam hlasu
APLIKACE A FUNKCE

Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hlasový záznamník.
 2. Přidržte mikrofon blízko úst.
 3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.
  Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Rhyme děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na Hlasový záznamník.
 4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
 5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku Uložit.
 6. Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
 7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

 1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
 2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na položku Sdílet.
 3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

 1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
 2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY