Odesílání souborů do složky Dropbox

Odesílání souborů do složky Dropbox

Vaše soubory vás mohou následovat. Ať ze svého zařízení HTC Rhyme pomocí služby Dropbox, dojde k aktualizaci na vašem webovém účtu a v dalších zařízeních, na kterých máte Dropbox nainstalovaný.
Důležité:
  • Chcete-li začít aplikaci používat, musíte si vytvořit účet Dropbox nebo se k němu přihlásit.
  • Pro odesílání dokumentů musíte mít v zařízení HTC Rhyme naistalovaného správce souborů. Podrobnosti viz www.dropbox.com.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Dropbox.
  2. Vyberte nebo vytvořte složku, do které chcete odeslat svůj soubor.

    Pro vytvoření nové složky stiskněte a potom klepněte na položku Nová > Složka.

  3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odeslat.
  4. Zvolte typ souboru a potom najděte soubor, který chcete odeslat.
Tip: Pokud jste v aplikaci Galerie nebo Hudba, můžete soubory odesílat také přímo. Stačí soubor stisknout a podržet a potom klepněte na položku Sdílet > Dropbox.

Jakmile soubor odešlete do služby Dropbox, můžete jej sdílet s ostatními. Stiskněte a podržte soubor a potom klepněte na položku Sdílet > Sdílet odkaz nebo Sdílet tento soubor.

0 lidí to považuje za užitečné