Zobrazení map

Zobrazení map

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Locations. Otevře se mapa se zobrazením vaší aktuální polohy.
Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet.
Místo, kde se právě nacházíte.
Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.
Rychlý odkaz Klepnutím zobrazte další karty, například Footprints a Cesty.
Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení či oddálení.

Použití kompasu

Mám odbočit doleva, nebo doprava? Pomocí kompasu se mapa nastaví podle toho, jakým směrem stojíte, abyste věděli, kam máte jít.

Pohyb po mapě

Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
 • Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
 • Dvojitě klepněte na umístění na mapě a zvětšete dané umístění.
 • Klepněte na mapu, chcete-li zobrazit a použít tlačítka na obrazovce pro přiblížení.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

 1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Zobrazit (nebo Další > Zobrazit).
 2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.
  Tip: Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli. Sdílení je skvělý způsob, jak dát přátelům vědět o tom malém místě, které jste objevili a kde dělají ty nejlepší sendviče v okolí.
 1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
 2. Klepněte na a potom zvolte, zda chcete polohu přidat jako footprint, vyhledat trasu na tuto polohu nebo se o ni podělit.
Tip: Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Vymazat připínáček (Další > Vymazat připínáček).

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

 1. Při prohlížení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Další > Nastavení > Mapa > Jazyk map.
 2. Vyberte jednu z následujících možností.
  Použít nativní jazyk mapy Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
  Použijte nejvhodnější jazyk Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.
0 lidí to považuje za užitečné