APLIKACE A FUNKCE
Správa událostí v aplikaci Kalendář
APLIKACE A FUNKCE

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.
 1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uvede přehled události.
 2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
  • Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
  • Zavolat na telefonní číslo uvedené v místě a popisu události.
  • Ověřit účastníky události.
  • Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
  • Pokud se jedná o událost kalendáře Exchange ActiveSync, odpovědět e-mailem organizátorovi nebo všem hostům. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odpověď nebo Odp.všem (nebo Další > Odpověď nebo Odp.všem).
  • Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
  • Klepnutím na čas připomenutí jej změníte. Uložte změny stisknutím tlačítka .
Tip: Na aktuální datum se můžete vrátit klepnutím na .

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.
 1. Při prohlížení události klepněte na položku .
 2. Proveďte změny události.
 3. Po dokončení úprav klepněte na položkuUložit.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko a klepněte na Odstranit událost.
 • V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na Odstranit událost.
 • Při úpravách události klepněte na Odstranit.
Pokud se událost opakuje, budete dotázáni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny výskyty z aplikace Kalendář.

Sdílení události (vCalendar)

Událost kalendáře můžete sdílet jako vCalendar prostřednictvím Bluetooth nebo odesláním jako přílohu souboru e-mailem nebo zprávou.
 1. Při zobrazení události stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Předat dál.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na položku Bluetooth. Budete požádáni, abyste ve svém zařízení HTC Rhyme zapnuli Bluetooth a připojili se k přijímacímu zařízení Bluetooth.
  • Klepněte na položku Pošta. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. Pro odeslání zprávy bude použit váš výchozí e-mailový účet.
  • Klepněte na položku Zpráva. Otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou multimediální přílohy.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY