Změna zobrazení aplikace Kalendář

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Jednoduše přepínejte mezi různými zobrazeními kalendáře klepáním na tlačítka na obrazovce.

Zobrazení Den
Zobrazení Týden
Zobrazení Měsíc
Zobrazení Prog. jednání
Pozvánky na schůzku
Tip:
 • V zobrazení Den, Týden nebo Prog. jednání jsou události barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .
 • Nevidíte požadovanou kartu? Stiskněte a podržte kartu a počkejte, než se na obrazovce zobrazí další karty. Můžete stisknout a podržet kartu a potom ji přetáhnout na požadované místo.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.
V zobrazení měsíc můžete provádět následující:
 • Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
 • Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
 • Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.
V zobrazení Den:
 • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
 • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
 • Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci pětidenní předpovědi.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.
V zobrazení týden můžete:
 • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
 • Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
 • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.
0 lidí to považuje za užitečné