Nastavení priority e-mailové zprávy

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

  1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko .
  2. Klepněte na položku Nastavit prioritu.
  3. Zvolte prioritu zprávy.
Pokud vyberete Vysoká nebo Nízká, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.
0 lidí to považuje za užitečné