Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Pošta.
  2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
  3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
  4. Zvolte pro e-mail akci ve spodní části obrazovky.
    Poznámka: Stiskněte pro zobrazení možností pro odstranění e-mailu nebo jeho označení jako nepřečteného.

Kde jsou mé nepřečtené e-maily?

Všechny vaše nepřečtené e-maily obsahuje karta Nepřečtené. Pokud není na vaší obrazovce, přidejte ji.
  1. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se plocha, na které můžete změnit uspořádání ikon, prst zvedněte.
  2. Stiskněte kartu Nepřečtené a přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  3. Stiskněte a potom klepněte na kartu Nepřečtené.

Uložení e-mailu v aplikaci Úkoly

Uložte e-mail v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.
  1. Stiskněte a přidržte e-mail, který chcete uložit, a potom klepněte na položku Uložit jako úkol.
  2. Na obrazovce Nový úkol zadejte název úkolu.
  3. Zadejte další podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné