KOMUNIKACE
Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta
KOMUNIKACE
Spravujte všechny své e-mailové účty na jednom místě

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Rhyme nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku Všechny účty. E-mailové zprávy jsou barevně odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.
Poznámka: V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.
Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Posloupnost

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Oblíbené položky

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko , klepněte na Zobrazit pak vyberte skupinu.

Nepřečtený

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync)

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

Připojeno

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Poznámka: Nevidíte požadovanou kartu? Stiskněte a podržte kartu a počkejte, než se na obrazovce zobrazí další karty. Můžete stisknout a podržet kartu a potom ji přetáhnout na požadované místo.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

  • Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.
  • Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom stiskněte tlačítko a klepněte na položku Obnovit.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko , klepněte na Třídit a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.
  1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
  2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-mail-inbox