Přidání widgetů Lidé
Buďte v kontaktu pomocí widgetu Lidé

Přidání widgetů Lidé

Buďte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Přizpůsobit.
 2. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku Widget > Lidé.
 3. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Zvolit.
 4. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
 5. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Nastavení výchozí metody komunikace

V závislosti na tom, jak často komunikujete se svými kontakty, si můžete zvolit jinou metodu komunikace pro každý z kontaktů ve widgetu Lidé.
 1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
 2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu (ne na fotografii) ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
 3. Klepněte na položku Nastavit výchozí akci a klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
 4. Stisknutím se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Změna výchozí metody komunikace

 1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
 2. Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu ve widgetu a otevřete obrazovku s podrobnostmi daného kontaktu.
 3. Klepněte na položku Nastavit výchozí akci.
 4. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.
 5. Stisknutím se vrátíte na widget Lidé na Výchozí obrazovce.

Kontaktování osoby

 1. Na Výchozí obrazovce přejděte na widget Lidé.
 2. Klepněte na fotografii kontaktu (nikoliv na jméno ani na aktualizaci stavu) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace, kterou jste pro tento kontakt nastavili.
Tip: Ve widgetu Lidé:
 • Klepněte na jméno kontaktu nebo na aktualizaci stavu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
 • Klepněte na pro otevření aplikace Lidé a zobrazení všech kontaktů.

Přidání členů skupiny do widgetu Lidé

Do skupiny kontaktů ve widgetu Lidé můžete přidat více členů.
 • Pro přidání jednoho člena klepněte na .
 • Pro přidání více členů klepněte na .
0 lidí to považuje za užitečné