Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
  2. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD.
  3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko OK.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce Exportovat na kartu SD v telefonu.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
  2. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD.
  3. Pokud máte účty Google nebo Exchange ActiveSync nastavené v zařízení HTC Rhyme, vyberte typ importovaných kontaktů.
0 lidí to považuje za užitečné