Sdílení médií na domácí síti
Pořiďte video v pomalém režimu a potom se o něj podělte pomocí televizoru

Sdílení médií na domácí síti

Sdílelejte fotografie, videa a hudbu s větším okruhem přátel na domácí síti. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi — to vše prostřednictvím DLNA. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.
Důležité: Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:
 • Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi.
 • Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.
 1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
 2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
 3. Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na obrazovku pro zobrazení ovladačů přehrávání a potom klepněte na položku . Nebo pokud přehráváte hudbu, stiskněte a potom klepněte na položku Výstup.
 4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
 5. Po připojení k druhému zařízení můžete klepnout na:
  Ovládací prvky Úkon
  Přehrání média na jiném zařízení.
  Pozastavení přehrávání médií.
  Přehrání předchozí stopy médií.
  Přehrání další stopy médií.
  Další Zobrazení dalších možností, například zobrazení podrobností o médiu.
  Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
  Výběr režimu opakování pro hudební skladby.
  Upravení hlasitosti média na jiném zařízení.
  Připojení na jiný přehrávač fotografií či videa na síti.
  Odpojení telefonu od jiného zařízení.
Tip: Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko a provádět v zařízení HTC Rhyme další věci.
0 lidí to považuje za užitečné