Poslech hudby

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabetu HTC Rhyme pomocí aplikace Hudba.

  1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
  2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.
Nastavení hlasitosti média.
Přejděte do knihovny.
Přepněte mezi režimem přehrávače nebo seznamem fronty. V seznamu fronty můžete skladby přeuspořádat.
Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále.
Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.
Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.
Tip: Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

0 lidí to považuje za užitečné