Ořezávání videa

Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC Rhyme je možné odebrat.
  1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
  2. Stiskněte a přidržte video, které chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Oříznout.
  3. Přetáhněte dva posuvníky přibližně do míst, kde má video začínat a končit.

    Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš vybraný snímek.

  4. Klepnutím na zobrazíte náhled videa.
  5. Klepněte na tlačítko Hotovo.
Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.
0 lidí to považuje za užitečné