APLIKACE A FUNKCE
Pořizování panoramatických fotografií
APLIKACE A FUNKCE

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku Scény > Panorama.
    Poznámka: V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.
  2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.
  3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Potom se zobrazí zpráva, která vás informuje, jakým směrem byste se měli pohnout pro provedení dalšího snímku. Při pohybu se zobrazují směrové šipky.
  4. Pomocí směrových šipek, tečkované čáry a kroužků na obrazovce, které vás vedou, se posuňte vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku). Když kroužek dosáhne dalšího kroužku a umístí se do jeho středu, fotoaparát automaticky pořídí snímek.
  5. Postupujte stejně pro provedení posledního snímku nebo kdykoli klepněte na pro zastavení snímání.
Vaše snímky se automaticky spojí do jediné fotografie.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY