Po fotografování

Po fotografování

Po pořízení fotografie nebo videa se na obrazovce Kontrola zobrazí možnosti toho, co můžete dělat dále.
Sdílejte fotografii nebo video pomocí různých možností.
Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.
/ Pořiďte jinou fotografii nebo video v závislosti na vašem aktuálním režimu.
Odstraníte fotografii nebo video.
Přejděte do aplikace Galerie.
Přidejte k fotografii efekt.
Ořízněte video.
0 lidí to považuje za užitečné