APLIKACE A FUNKCE
Základní informace o fotoaparátu
APLIKACE A FUNKCE
Pořizujte snímky, vylepšujte je a potom sdílejte

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Rhyme si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.
Důležité: Před zahájením nezapomeňte vložit paměťovou kartu. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na paměťové kartě.
  • Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na a potom klepněte na položku Fotoaparát.
  • Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na na Výchozí obrazovce a pak klepněte na Videokamera.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky a indikátory:

  • Ovládací prvky na obrazovce vám umožňují přepínání mezi režimem fotografování a videa, přidávání efektů a tak dále.
  • Indikátor Automatické ostření vám říká, která část snímku je zaostřena.
  • Indikátor detekce třesení ukazuje, kdy se vaše sevření chvěje.
  • Panel Přiblížení vám umožňuje pořídit snímek z dálky, ale také snímek zblízka.

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.
Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení.

Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořiďte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.
Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce Hledáček klepněte na a potom přesuňte výběr na Přední.
Poznámka: Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-camera-basics