Použití webového prohlížeče

Použití webového prohlížeče

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Internet.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.

Přechod na webovou stránku

 1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
 2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku.
  • Pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Změna orientace obrazovky

Otočte zařízení HTC Rhyme na stranu a zobrazte webový prohlížeč v režimu na šířku.
Poznámka: Pokud se orientace obrazovky nezmění automaticky, zapněte automatickou změnu orientace. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , klepněte na Nastavení > Displej a pak zvolte zaškrtávací pole Automatické otočení obrazovky.

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

 • Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
 • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
Odkaz Postup
Adresa webové stránky (URL)
 • Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
 • Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet.
E-mailová adresa
 • Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu.
 • Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Výběr adresy nebo telefonního čísla na webové stránce

Na webové stránce můžete provádět následující:
 • Klepněte na adresu pro zobrazení umístění na mapě.
 • Klepněte na telefonní číslo, na které chcete zavolat.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.
 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Okna.
 2. Klepněte na tlačítko .
Otevře se nové okno prohlížeče.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

 1. Při prohlížení webové stránky postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Okna.
  • Provádějte gesto štípnutí (oddálení), dokud neuvidíte další okna prohlížeče.
 2. Posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět.
 3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
  Tip: Klepnutím na webovou stránku zavřete.
0 lidí to považuje za užitečné