Hledání v zařízení HTC Rhyme a na webu

Hledání v zařízení HTC Rhyme a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Rhyme a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Nastavení možností hledání

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na tlačítko Hledat > Vyhledat Googlem.
 3. Zvolte požadované nastavení.
  Zobrazit webová doporučení Při psaní se pod polem pro vyhledávání zobrazí doporučení pro vyhledávání Google na web.
  Používat funkci Moje poloha Zahrňte svou polohu do vyhledávání pro získání místních výsledků vyhledávání.
  Historie vyhledávání Použijte doporučení z historie vyhledávání Google na webu z vašeho účtu Google. Klepnutím na položku Správa historie vyhledávání zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.
 4. Stiskněte .
 5. Klepněte na položku Vyhledávatelné položky a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Rhyme

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko .
 2. Zvolte, kde chcete hledat.

  Zpočátku se v poli hledání Google zobrazí ikona Vše , která ukazuje, že hledání je nastaveno na web i HTC Rhyme. Své hledání můžete zacílit pouze na web nebo na informace jedné aplikace v zařízení HTC Rhyme. Klepněte na a potom klepněte na pro nastavení hledatelných položek.

 3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Rhyme a návrhy z webového vyhledávání Google.
 4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud to, co hledáte, je v seznamu návrhů, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
  • Pro úpravu položky v seznamu klepněte na . Položka se zobrazí v poli pro vyhledávání, kde ji můžete upravit.
  • Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání pomocí služby Google.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Google Hledání a Wikipedia.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Rychlé hledání.
 2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
 3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
 4. Klepněte na tlačítko .
Tip: Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Rychlé hledání.
 2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, stisknutím tlačítka ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
 3. Přejděte na kartu Překladač Google.
 4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
 5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
 6. Klepněte na položku Přeložit.
0 lidí to považuje za užitečné