Služby volání

Služby volání

Zařízení HTC Rhyme se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.
Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko na Výchozí obrazovce, pak klepněte na Nastavení > Volat.
Povolená telefonní čísla
Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky
Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky
Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než které je zadané vaším poskytovatelem služeb.
Vymazat oznámení hlasové schránky
Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Poslechnout si hlasové zprávy
Vytočí vaši hlasovou schránku, abyste mohli zkontrolovat přijaté hlasové zprávy.
Přesměrovat do hlasové schránky
Povolte nebo zakažte přesměrování do hlasové schránky pro příchozí hovory.
Nastavení telefonu
Můžete upravit nastavení telefonu, například automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Přesměrování hovorů
Vyberte, jakým způsobem chcete postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání
Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení
Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Místní zprávy
Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv.
Nastavení místních zpráv
Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Účty
Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
Použít internetové volání
Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.
0 lidí to považuje za užitečné