Používání funkce Volání do domovské země

Používání funkce Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma. Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
 2. Začněte zadávat několik prvních znaků jména kontaktu na klávesnici telefonu.
 3. Klepněte na kontakt, který chcete volat.

  Pokud vyberete kontakt, jehož telefonní číslo má počáteční nulu, zařízení HTC Rhyme automaticky při volání předřadí směrové číslo vaší domovské země. Pokud před telefonním číslem již je znak plus (+) a směrové číslo země, zařízení HTC Rhyme číslo vytočí tak, jak je.

Poznámka: Zařízení HTC Rhyme vytáčí čísla tak, jak jsou, a nepředřazuje směrové číslo vaší domovské země, když voláte na telefonní čísla, která v HTC Rhyme nejsou uložena. Při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Volat > Nastavení telefonu > Nastavení volání do domovské země.
 3. Zvolte požadovanou zemi z rozbalovací nabídky kódu země.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položky Nastavení > Volat > Nastavení telefonu.
 2. Zrušte zaškrtnutí pole Volání do domovské země.
0 lidí to považuje za užitečné