Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.
Poznámka: Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do tabletu HTC Rhyme.
  1. Přejděte na Výchozí obrazovku, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
  2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přizpůsobit.
  3. Na kartě Přidat na plochu klepněte na položku Aplikace pro přidání ikony aplikace nebo na položku Zástupce pro přidání zástupce pro nastavení nebo informace.
Tip: Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, klepněte na a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo Na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.
0 lidí to považuje za užitečné