ZAČÍNÁME
Přepnutí na Režim doku
ZAČÍNÁME

Přepnutí na Režim doku

V Režim doku se z vašeho zařízení HTC Rhyme stanou stolní hodiny, prohlížeč fotografií nebo hudební přehrávač. Když je HTC Rhyme v doku, můžete jej nastavit na hlasitý poslech při přijímání hovorů.
 1. Umístěte HTC Rhyme do doku, který je zapojen do sítě.

  HTC Rhyme automaticky zapne Bluetooth a přepne do Režim doku.

 2. Pokud se zobrazí výzva, zvolte, jak chcete dok používat pro zvuk.
V Režim doku můžete:
přehrávat hudbu
 • Pro ovládání přehrávání hudby používejte tlačítka pro přehrávání.
 • Klepněte na obal alba pro otevření hudební knihovny.
 • Klepněte na pro úpravu hlasitosti médií.
zobrazit čas a informace o počasí
 • Klepnutím na widget hodiny otevřete aplikaci Hodiny, kde můžete nastavit budíky nebo zobrazit čas v jiném městě.
 • Klepnutím na informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
přehrát prezentaci fotografií
Klepnutím na položku Fotorámeček můžete zobrazit fotografie na své paměťové kartě jako prezentaci.
Přístup na aplikace
 • Klepnutím na ikony zástupců ve spodní části obrazovky můžete otevřít aplikace, jako je například Kalendář.

  Pro přizpůsobení zástupců stiskněte a přidržte ikonu aplikace a potom vyberte novou aplikaci. (Nebo stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Zástupci. )

 • Klepněte na a zvolte, kterou aplikaci chcete otevřít.
ztlumit obrazovku
Klepněte na tlačítko ovládání ztlumení .
upravit nastavení doku
Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení.
Pro ukončení Režim doku klepněte na položku nebo vyjměte HTC Rhyme z doku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY