ZAČÍNÁME
Panel oznámení
ZAČÍNÁME

Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.
Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Tip: Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka a klepnutím na položku Oznámení.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

  1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
  2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.
  3. Klepnutím aplikaci otevřete.
Tip: Stisknutím a přidržením zobrazíte nedávno použité aplikace.

Používání funkce Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, Bluetooth a další a také poskytuje rychlý přístup ke všem nastavením zařízení HTC Rhyme.
  1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
  2. Klepněte na kartu Rychlé nastavení.
  3. Klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-notifications-notifications_panel