ZAČÍNÁME
Režim spánku
ZAČÍNÁME
Přístupové informace a aplikace přímo na obrazovce zamčení

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Rhyme do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Rhyme uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Rhyme se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Rhyme probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC Rhyme se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.
Tip: Obrazovku zamčení můžete přizpůsobit v položkách Nastavení > Přizpůsobit > Zástupci na obrazovce zamčení pro zobrazení čtyř oblíbených aplikací.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-power-sleep_mode