Baterie

Baterie

Tablet HTC Rhyme používá vestavěnou dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží, než je nutné ji nabít, záleží na tom, jak HTC Rhyme používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud budete mít připojení Bluetooth stále zapnuté, spotřebujete více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Nabíjení baterie

Dříve než začnete tablet HTC Rhyme používat, doporučujeme nabít baterii.
Důležité: K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný v balení.
  1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.
  2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
  3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.
Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení HTC Rhyme je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Nabíjení baterie pomocí dokovací stanice HTC Rhyme

  1. Vložte malý konec dodaného kabelu USB do konektoru USB na doku.
  2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
  3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
  4. Zarovnejte kontakty pro dokování na zařízení HTC Rhyme s kontakty na doku.
  5. Jemně stiskněte HTC Rhyme, abyste jej zajistili na místě.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné