Instalace aktualizace

Instalace aktualizace

Když se zobrazí oznámení o dostupné aktualizaci softwaru, můžete aktualizaci provést okamžitě. Nebo můžete oznámení zrušit a aktualizovat jindy. Telefon vám to za několik dní připomene znovu.
Důležité: Připravili jste telefon a počítač na aktualizaci? Pokud ne, viz část Příprava na aktualizaci softwaru, kde zjistíte, co byste měli zkontrolovat a připravit.
  1. Připojte telefon k počítači.
  2. Otevřete software Zune (nebo Okna Phone 7 Connector for Mac), pokud se neotevře automaticky.
  3. Klepněte na položku Aktualizovat nyní (nebo Nainstalovat aktualizace).
  4. Nechte telefon připojený k počítači, dokud se nezobrazí oznámení, že je aktualizace hotová.

Oprava data a času

Pokud máte potíže s instalací aktualizace softwaru, je možné, že na telefonu nemáte správně nastavené datum a čas. Ve většině případů se datum a čas nastaví automaticky. Pokud ne, lze to udělat ručně.
  1. Odpojte telefon od počítače.
  2. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  3. Klepněte na položku Nastavení > datum+čas.
  4. Vypněte možnost Nastavit automaticky.
  5. Nastavte správné časové pásmo, datum a čas.
  6. Připojte opět telefon k počítači a potom se pokuste nainstalovat aktualizaci znovu.
0 lidí to považuje za užitečné