Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Důležité: Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Nastavení.
  3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na aplikace a potom klepněte na položku telefon.
  4. Klepnutím na vypínač Zabezpečení SIM karty zapnuto/vypnuto funkci zapněte.
  5. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko zadat.
  6. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku změňte PIN kód SIM karty a potom zadejte nový kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Důležité: Pro opětné získání přístupu na kartu SIM potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.
  1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko zadat.
  2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko zadat.
  3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko zadat.
0 lidí to považuje za užitečné