Změna nastavení zvuku

Změna nastavení zvuku

Nastavení telefonu do tichého režimu

Pokud budete opakovaně mačkat tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, až úroveň hlasitosti dosáhne na nulu, bude váš telefon pouze vibrovat. Chcete-li mít možnost přepnout telefon do tichého režimu pomocí tlačítka SNÍŽIT HLASITOST, musíte v nastaveních vypnout vibrace.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky.
 3. Klepnutím na vypínač Vibrace zapnuto/vypnuto vypněte vibrace.

Volba zvuků oznámení

Zvolte si různé zvuky pro různé typy oznámení. Můžete použít různé zvuky pro oznámení příchozích textových nebo chatových zpráv, hlasových zpráv a e-mailů.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky.
 3. Klepněte na políčko každého typu oznámení a potom zvolte zvuk, který chcete přidělit. Také můžete zapnout nebo vypnout zvuky pro připomenutí a akce, jako je stisknutí tlačítek, závěrka fotoaparátu a tak dále.

Zkvalitnění vašich akustických zážitků

Při sledování videa nebo poslechu hudby si vychutnávejte ten zvukový surround efekt.
Poznámka: Zvuková vylepšení nejsou k dispozici, pokud používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > vylepšovač zvuku.
 3. V části Zvuk a Video vyberte zvukové vylepšení, které chcete používat (například SRS) pro hudbu a video.
 4. Pokud připojíte kabelová sluchátka nebo externí reproduktor, můžete si zvolit z řady přednastavených nastavení ekvalizéru pro vylepšení hudby. Pokud jde o video, můžete si zvolit zvuk 5.1 surround.
 5. Stiskněte pro použití nových nastavení.
0 lidí to považuje za užitečné