Připojení příslušenství Bluetooth

Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu je možné připojit různá příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, autosady nebo reproduktory.
Důležité:
  • Chcete-li poslouchat hudbu, použijte příslušenství, jako jsou Bluetooth stereo sluchátka s podporou profilu A2DP.
  • Před připojením se ujistěte, že příslušenství je viditelné. Postup najdete v příručce k příslušenství.
  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Nastavení > Bluetooth.
  3. Klepnutím na vypínač Zapnuto/Vypnuto zapněte Bluetooth. Telefon bude viditelný. Automaticky také začne hledat Bluetooth zařízení v dosahu.
  4. Klepněte na název příslušenství, které chcete spárovat s telefonem.
  5. Pokud se automatické spárování nezdaří, zadejte kód pro spárování dodaný s příslušenstvím.
Když se příslušenství připojí k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth. Stav připojení můžete také zjistit pod názvem příslušenství na obrazovce Nastavení Bluetooth.
Tip: Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.
0 lidí to považuje za užitečné