APLIKACE A FUNKCE
Sledování vlastních akcií
APLIKACE A FUNKCE

Sledování vlastních akcií

Získávejte nejnovější aktualizace sledovaných kurzech akcií a akciových indexů v HTC Hub.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku HTC Hub
 3. Rychlým pohybem vlevo přejděte na seznam akcií.
 4. Pokud je seznam dlouhý, přesuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení sledovanými akciemi.
 5. Klepněte na položku, pokud chcete zobrazit informace o obchodování s danými akciemi a cenový graf pro daný den.
 6. Klepněte na jiné období, chcete-li zkontrolovat dřívější informace o obchodování s těmito akciemi.

  Například klepněte na položku 5D, chcete-li zkontrolovat informace o obchodování za uplynulých 5 dní.

Chcete okamžité aktualizace jen pro jeden kurz akcií nebo index?

Snadné. Jednoduše připněte kurz akcií nebo index na Úvodní obrazovku.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku HTC Hub
 3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na akcie.
 4. Stiskněte a přidržte kurz akcií nebo index, který chcete umístit na Úvodní obrazovku, a potom klepněte na položku připnout na úvodní obrazovku.
Na Úvodní obrazovku se přidá živý panel pro váš oblíbený kurz akcií nebo index.

Přidání kurzu akcií nebo akciového indexu

 1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na .
 2. Zadejte požadovaný kurz akcií nebo akciový index a klepněte na položku .

  Zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.

 3. Klepněte na kurz akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Změna pořadí seznamu akcií

 1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku > upravit.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci položky, kterou chcete přesunout.
 3. Když je vybraná položka zvýrazněná, přetáhněte ji na požadované místo v seznamu.
 4. Klepněte na položku hotovo.

Odstranění kurzů akcií nebo akciových indexů

 1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku > upravit.
 2. Klepněte na cenu akcií nebo index, který chcete odstranit.
 3. Klepněte na hotovo pro jejich odstranění.

Změna barvy pro růst ceny a dalších nastavení

Důležité: Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.
 1. Při prohlížení grafu obchodování s akciemi a další podrobnosti, klepněte na položku > nastavení.
 2. Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.
 3. Zvolte další nastavení, například plán aktualizace a tak dále.
 4. Stiskněte pro použití nových nastavení.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY