Zjišťování počasí

Zjišťování počasí

Měl bych si dnes vzít deštník? Než vyrazíte, zjistěte si v HTC Hub, jaké je počasí.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku HTC Hub

  Uvidíte, že hodiny počasí ukazují, jaké je počasí na vašem aktuálním místě. Uvidíte také seznam dalších měst a počasí v nich.

 3. Klepnutím na hodiny počasí otevřete obrazovku počasí, kde můžete zobrazit podrobnější předpověď počasí pro vaše místo. Nebo klepněte na jiné město, abyste zjistili předpověď počasí tam.
 4. Na obrazovce počasí klepněte na ikony ve spodní části pro zobrazení celé obrazovky, zjistěte počasí na hodinu nebo zjistěte předpověď počasí pro nadcházející dny.
Tip:
 • Pro obnovení obrazovky s informacemi o počasí klepněte na položku > obnovit.
 • Nevidíte předpověď počasí pro své aktuální umístění? Vraťte se na Úvodní obrazovku a přejděte na položky Nastavení > poloha, abyste zjistili, zda je funkce Zjišťování polohy zapnuta.

Přidání města

 1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub projděte seznam a zkontrolujte, která města již byla přidána.
 2. Pro přidání města klepněte na .
 3. Zadejte název města nebo země.

  Během psaní se seznam možných míst zobrazuje na základě zadaných písmen.

 4. Klepněte na město, které chcete přidat.

Změna pořadí měst

 1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub klepněte na položku > upravit.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci položky, kterou chcete přesunout.
 3. Když je vybrané město zvýrazněno, přetáhněte je na požadované místo v seznamu.
 4. Klepněte na položku hotovo.

Odstraňování měst

 1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub klepněte na položku > upravit.
 2. Klepněte na každé město, které chcete odstranit.
 3. Klepněte na hotovo pro jejich odstranění.

Změna stupnice teploty a dalších nastavení

 1. V HTC Hub klepněte na hodiny počasí a otevřete obrazovku počasí.
 2. Klepněte na položku > nastavení.
 3. V části Stupnice teploty vyberte Fahrenheit nebo Celsius.
 4. Zapněte nebo vypněte zvukové efekty počasí a další možnosti.
 5. Stiskněte pro použití nových nastavení.
0 lidí to považuje za užitečné