Nastavení a služby
Wi‑Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > Wi-Fi.
 3. Klepnutím na vypínač Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto zapněte Wi-Fi.

  Potom se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.

 4. Klepněte na bezdrátových síť, ke které se chcete připojit.
  • Pokud vyberete otevřenou síť, telefon se k ní automaticky připojí. (Některé sítě Wi-Fi, například v kavárnách, restauracích, hotelech nebo jinde mohou vyžadovat zadání hesla do internetového prohlížeče, a teprve potom je možné se připojit.)
  • Pokud jste zvolili zabezpečenou síť, zadejte požadované heslo a klepněte na položku hotovo.

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona připojení Wi-Fi , která udává sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se příště připojíte ke stejné zabezpečené bezdrátové síti, nebudete znovu vyzváni k zadání hesla nebo ověřovacích informací, pokud ovšem neprovedete obnovení výrobního nastavení.

Připojení ke skryté síti Wi-Fi

Síť Wi-Fi může být skrytá, což znamená, že není vysílán název sítě. V tomto případě se nezobrazí na seznamu dostupných sítí na obrazovce Nastavení Wi-Fi a nezobrazí se oznámení, když je síť v dosahu. Pro připojení ke skryté síti Wi-Fi, když je v dosahu, musíte zadat název sítě a heslo.
Důležité: U názvu sítě a hesla se rozlišují velká a malá písmena.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > Wi-Fi.
 3. Ujistěte se, že je zapnuta síť Wi-Fi.
 4. Klepněte na položku upřesnit.
 5. Klepněte na položku , zadejte název sítě a potom klepněte na položku přidat.
 6. Na obrazovce Přihlásit zadejte heslo a potom klepněte na položku hotovo.

Odpojení od sítě Wi-Fi

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > Wi-Fi.
 3. Klepnutím na vypínač Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto vypněte Wi-Fi a odpojte se od bezdrátové sítě.

Pro odpojení můžete také stisknout a přidržet název sítě a potom klepnout na položku odstranit. Pokud se jedná o zabezpečenou síť, budou tak odstraněna nastavení zabezpečení a při dalším připojení k této síti Wi-Fi je budete muset zadat znovu.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi