Nastavení a služby
Datové připojení
Nastavení a služby

Datové připojení

Když telefon zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na přepínač Datové připojení Zapnuto/Vypnuto.

Používání aplikace Nastavení připojení

Aplikace Nastavení připojení umožňuje rychlé a snadné překonfigurování nastavení vašeho datového připojení.

Když si vyměníte kartu SIM a telefon restartujete, otevře se aplikace Nastavení připojení a automaticky se nastaví datové připojení vašeho telefonu na základě nové karty SIM.

Pokud váš mobilní operátor používá odlišné profily nastavení připojení pro datové služby (například odlišná nastavení pro Internet a WAP), můžete pomocí této aplikace snadno přepínat mezi profily.

Důležité: Tato aplikace je předinstalována na většině telefonů. Pokud ji na svém telefonu nenajdete, otevřete HTC Hub a stáhněte si tuto aplikaci zdarma.

Přepnutí na jiný profil datového připojení

Ručně si zvolte profil datového připojení v položce Nastavení připojení, pokud aplikace automaticky nenakonfigurovala datové připojení telefonu nebo pokud potřebujete přepnout na jiný profil mobilního operátora, abyste mohli použít určité datové služby.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení připojení.
 3. Můžete provést následující:
  přepnout na jiný profil datového připojení vašeho mobilního operátora
  1. Klepněte na pole Operátor.
  2. Vyberte profil, který chcete použít.
  Změňte na jinou zemi a mobilního operátora
  1. Klepněte na položku > ruční výběr.
  2. Vyberte požadovanou zemi a mobilního operátora.
 4. Klepněte na pro uplatnění změn.

Přidání nového přístupového bodu

Název přístupového bodu (APN) je adresa, kterou váš telefon používá k připojení k datové síti. Ve výchozím nastavení jsou APN nastaveny automaticky, když telefon poprvé nastavujete. Když mobilní datové připojení nefunguje, zkuste zadat nový APN na základě vaší polohy a mobilního operátora.
Důležité: Před přidáním si vyžádejte název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na položku přidat APN.
 4. Zadejte APN a další požadovaná nastavení.
 5. Klepněte na tlačítko pro uložení.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Nastavení > mobilní síť.
 3. Klepněte na pole Možnosti dat při roamingu a potom klepněte na položku používat roaming.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-data