Nastavení bezdrátové synchronizace

Nastavení bezdrátové synchronizace

Pokud nechcete telefon fyzicky připojovat k počítači pokaždé, když potřebujete synchronizaci, můžete nastavit telefon na automatickou synchronizaci s počítačem přes domácí síť Wi-Fi.
Důležité: Bezdrátová synchronizace není podporována v sítích Wi-Fi na pracovišti.
  1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
  2. V softwaru Zune klepněte na položky Nastavení > Telefon > Bezdrátová synchronizace.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce v programu Zune.
Soubory v počítači se potom budou automaticky bezdrátově synchronizovat s telefonem, když:
  • má baterie v telefonu nejméně střední úroveň nabití a telefon je připojen k dodanému síťovému adaptéru (to znamená, že telefon musí být připojen do síťové nabíječky, a ne k počítači).
  • nic na telefonu neděláte. Například neklepete na nic na obrazovce, podsvícení je vypnuté a hudba ani videa nepřehrávají.

Než bezdrátová synchronizace začne, může to trvat až 15 minut, a neexistuje žádný způsob, jak ji ručně spustit. Další informace o bezdrátové synchronizaci najdete na adrese Zune.net.

0 lidí to považuje za užitečné