Posílání datových proudů médií z telefonu do přehrávače

Posílání datových proudů médií z telefonu do přehrávače

Procházejte fotografie, hudbu a videa uložená v telefonu a zvolte, co chcete posílat jako datový proud do domácí sítě.
Důležité: Před spuštěním nezapomeňte zapnout v telefonu Wi-Fi a ujistit se, že jste připojeni k domácí síti.
  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na tlačítko Připojená média.
  3. Posuňte vlevo nebo vpravo, abyste mohli zvolit, zda chcete v telefonu procházet hudbu, videa nebo fotografie.
  4. Klepněte na kategorii v rámci položek hudba, video nebo fotografie.

    Například klepněte na položku datum v části fotografie pro procházení fotografií, které jsou seskupeny podle měsíce.

  5. Klepněte na média, která chcete přehrát.
  6. Klepněte na , vyberte přehrávač, do kterého chcete posílat datové proudy médií, a potom klepněte na . Jakmile jste připojeni k přehrávači, v telefonu se zobrazí obrazovka přehrávání.
  7. Přehrávání ovládejte pomocí ovladačů na obrazovce.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné