Dávkové fotografování

Dávkové fotografování

Je váš předmět v pohybu? Pomocí režimu dávky pořiďte sérii snímků.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku > Dávkové fotografování.
    Poznámka: Když jste v tomto režimu, není k dispozici blesk na dotykové zaostření. Další nastavení, jako je jas a expozice, jsou nastaveny na automatické nastavení.
  2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.
  3. Pokud jste připraveni snímek pořídit, stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
Fotoaparát pořídí sérii pěti snímků vašeho předmětu.
Tip: Stiskněte tlačítko pro ukončení režimu dávky a vrácení normálního fotografického režimu.
0 lidí to považuje za užitečné